Friday, July 20, 2012

ג'ולי צ'יקו את לא בסדר

אני כל-כך חיבבתי אותך, את נראת לי הבחורה הכי בעלת ראש הכתפיים ויש לך אוצר מילים הרבה יותר מפותח מהבנות האחרות

עד שמגיעים למצב בו דדי עמד על עיקרונות ונקט עמדה או בקיצור הפך להיות גבר

זה היה יכול להרשם לזכותך, ג'ולי צ'יקו

אז, במקום להיות גאה במה שאת הצלחת לחולל בו את בגדת

אין פלא שלמחורת הוא הפך חזרה לשפן

חבל מאד

Labels: , , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home